Ons team

Samen kunnen wij meer en komen we verder

Onze KWF afdeling in Enschede draait op vele enthousiaste vrijwilligers met elkaar zorgen we er elk jaar voor dat de jaarlijkse collecte soepel verloopt, dat er verschillende lokale activiteiten worden ondernomen, lokale initiatieven worden ondersteund en bovenal dat we met elkaar steeds dichterbij komen. Dichter bij de dag dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker.

De vele collectanten, wijkhoofden, het collecte-team en het bestuur samen vormen hét Enschedese KWF team.

Sinds 2020 hebben wij voor onze afdeling een nieuw bestuur, bestaande uit:

Herman Eillert, voorzitter

Toine van Goethem, secretaris/penningmeester

De jaarlijkse collecte wordt mogelijk gemaakt door onze collectanten en de verschillende wijkhoofden in Enschede. Zij worden daarbij ondersteund door het collecteteam dat bestaat uit de volgende districtscoördinatoren:

Jacqueline van Goethem

Ineke van Kampen

Letitia Dijk

Annemarie Smit

Daarnaast is Ineke Overbeek de contactpersoon voor donaties of collectes na overlijden.